Crista Bilciu

Eco, Gadamer, Ricoeur
Toate textele mă doeur.